ریچ استاکر


کد تجهیز کد اموالی نوع تجهیز مدل ظرفیت سال ساخت سال بهره برداری کشور سازنده مالکیت گواهینامه ایمنی ساعات کارکرد درصد آماده بکاری
2 23930 ریچ استاکر سانی RSC45C 45 تن 2009 1389 چین اعتبار تا 95/12/10 33 در ماه 100 در ماه
3 23963 ریچ استاکر سانی RSC45C 45 تن 2009 1389 چین اعتبار تا 96/03/26 188 در ماه 100 در ماه
4 23965 ریچ استاکر سانی RSC45C 45 تن 2009 1389 چین اعتبار تا 96/03/26 193 در ماه 100 در ماه
8 23997 ریچ استاکر سانی RSC45C 45 تن 2009 1389 چین اعتبار تا 96/08/23 97 در ماه 100 در ماه