پاورپک


کد تجهیز کد اموالی نوع تجهیز مدل ظرفیت سال ساخت سال بهره برداری کشور سازنده مالکیت گواهینامه ایمنی ساعات کارکرد درصد آماده بکاری
12 22937 پاورپک TAD1642GE 636KVA 2008 1387 سوئد اعتبار تا 96/08/24 0 در ماه 100 در ماه
17 23761 پاورپک TAD1642GE 636KVA 2008 1387 سوئد اعتبار تا 96/08/24 570 در ماه 100 در ماه