خدمات1. مدیریت ترمینال کانتینری اسکله شماره 1 بندرشهیدرجایی


2. نگهداری ،تخلیه وبارگیری کانتینرهای صادراتی و وارداتی


3. نگهداری کانتینرهای خالی خطوط کشتیرانی


4. استریپ کانتینر- استافینگ کالای صادراتی


5. ارائه خدمات به کالاهای پروژه‌ای


6. ارائه خدمات حمل و نقل


7. مشاوره در زمینه فعالیت‌های دریایی، ساخت و تعمیر کشتی‌ها، شناورها و تجهیزات و تأسیسات دریایی


8. طرح و اجرای شناورها و سازه‌های دریایی


11. تامین تجهیزات و لوازم یدکی تجهیزات دریایی و شناورها